Berghs School of Communication logotype
Service · Stockholm

Berghs servicepool

På Berghs möts dagligen studenter, kursdeltagare, föreläsare, personal och gäster. Café Irma och receptionen är husets hjärta och det första man möter när man kommer till oss.

Personlig information