Pål Pettersson

Programansvarig/Program Director, Communication Design – Heltidsprogam

Några av mina kollegor