Berghs School of Communication logotype

Joakim Thulin

Insiktsansvarig/Head of Strategic Insight – Central Functions

Några av mina kollegor