Berghs förhållningssätt

Vi har valt att använda begreppet förhållningssätt. Vi tror på att det är förhållningssätten som bygger kulturen och vi värdesätter dessa specifika förhållningssätt eftersom de hjälper oss framåt.

Berghs förhållningssätt

Vi har valt att använda begreppet förhållningssätt. Vi tror på att det är förhållningssätten som bygger kulturen och vi värdesätter dessa specifika förhållningssätt eftersom de hjälper oss framåt.

Vi utvecklar

Vår drivkraft är att ge människor kraft att utvecklas och vi sätter hög prioritet på utveckling av verksamheten, samtidigt som vi själva utvecklas. Vi ser att alla har möjlighet att bidra och påverka sin personliga, teamets och företagets utveckling på sitt sätt.

Vi samverkar

Vårt grundfundament, både vår affärsmodell och pedagogiska modell, bygger på samverkan. Vi tror på att ta hjälp av varandra och nyttja kraften av kreativ problemlösning tillsammans.

Vi utmanar

Vi vill utmana status quo dvs oss själva, varandra, våra processer och vår affär. Vi väljer områden där vi vill utmana och utveckla rådande strukturer i syfte att stärka oss idag eller inför framtiden.

Vi är lärande

Vi är en nyfiken organisation som lär oss genom att tänka, lyssna, anpassa, testa, analysera och utvärdera. Vi tror på att vara förändringsbenägna, hålla tempo och testa nytt för att inte fastna i gamla hjulspår.

Vi är inkluderande

Vi tror på positiva effekter av att ha en mångfald av olika kompetenser, erfarenheter och olika sätt att tänka och lösa problem. Vi vill verka för en inkluderande kultur där vi är öppna och tar tillvara på fördelarna som det medför.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor