Berghs förhållningssätt

Vi har valt att använda begreppet förhållningssätt. Vi tror på att det är förhållningssätten som bygger kulturen och vi värdesätter dessa specifika förhållningssätt eftersom de hjälper oss framåt.

Berghs förhållningssätt

Vi utvecklar

Vi samverkar

Vi utmanar

Vi är lärande

Vi är inkluderande