Berghs School of Communication logotype

Kristiina Müllersdorf

Utbildningskoordinator/Education Coordinator – Kursverksamhet

Några av mina kollegor